Skip to content

Գնացուցակ

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային տարածության օրգանների ՈՒՁՀ

10000        AMD

Комплексное УЗИ (органы брюшной полости и малого таза) Կոմպլեքս ՈՒՁՀ (որովայնի և կոնքի խոռոչի օրգաններ)

14000        AMD

Комплексное УЗИ (органы брюшной полости, малого таза, щитовидной или молочных желез) Կոմպլեքս ՈՒՁՀ (որովայնի, կոնքի խոռոչի օրգանների, կրծքագեղձերի կամ վահանագեղձի)

20000        AMD

Комплексное УЗИ (органы брюшной полости, щитовидная или молочные железы) Կոմպլեքս ՈՒՁՀ (որովայնի խոռոչի օրգաններ, կրծքագեղձեր կամ վահանագեղձ)

14000        AMD

УЗИ органов малого таза Կոնքի խոռոչի օրգանների ՈՒՁՀ

6000          AMD

TV- 8000   AMD

УЗИ органов мочевой системы Միզային համակարգի օրգանների ՈՒՁՀ

8000         AMD

УЗИ щитовидной железы Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ

6000         AMD

УЗИ молочных желез Կրծքագեղձերի ՈՒՁՀ

7000         AMD

УЗИ лимфатических узлов (одна область) Ավշային հանգույցների ՈՒՁՀ (մեկ հատված)

6000         AMD

УЗИ лимфатических узлов (общая система) Ավշային հանգույցների ՈՒՁՀ (ընդհանուր համակարգ)

10000       AMD

УЗИ слюнных желез Թքագեղձերի ՈՒՁՀ

6000         AMD

УЗИ мягких тканей Փափուկ հյուսվածքների ՈՒՁՀ

6000          AMD

Фолликулометрия (первое обследование) Ֆոլիկուլոմետրիա

10000 including other visits    AMD

УЗИ беременности Հղիության ՈՒՁՀ

7000          AMD

Эластография молочных желез Կրծքագեղձերի էլաստոգրաֆիա

12000       AMD

Эластография щитовидной железы Վահանագեղձի էլաստոգրաֆիա

12000       AMD

УЗИ щитовидной железы + Эластография Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ + Էլաստոգրաֆիա

16000       AMD

УЗИ молочных желез + Эластография Կրծքագեղձերի ՈՒՁՀ + Էլաստոգրաֆիա

16000       AMD

Дуплексное исследование нижних конечностей Ստորին վերջույթների դուպլեքս հետազոտություն

13000       AMD

Дуплексное исследование верхних конечностей Վերին վերջույթների դուպլեքս հետազոտություն

12000       AMD

Дуплексное исследование сосудов шеи Պարանոցի անոթների դուպլեքս հետազոտություն

10000        AMD

Дуплексное исследование брюшной аорты Որովայնի աորտայի դուպլեքս հետազոտություն

10000        AMD

Комплексное дуплексное исследование (сосуды шеи и верхних конечностей) Կոմպլեքս դուպլեքս հետազոտություն (պարանոցի և վերին վերջույթների անոթներ)

20000        AMD

УЗИ суставов Հոդերի ՈՒՁՀ

10000        AMD

Денситометрия դենսիտոմետրիա

10000        AMD